1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje "Lietpaltis.lt" susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Pirkti".
1.4. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti taisykles be atskiro įspėjimo, tačiau kiekvieno pirkimo metu pirkėjas patvirtina sutikimą su naujomis Taisyklėmis.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje "Lietpaltis.lt", pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, galiojantį elektroninio pašto adresą.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
2.3. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
2.4. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas sutinka, kad jam bus siunčiami naujienlaiškiai paspausdami mygtuką „Pirkti“, kurių galės atsisakyti, paspaudęs naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą.
2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
3.2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
3.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims.
3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
3.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje "Lietpaltis.lt" sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis ir nepažeisti LR teisės aktų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės "Lietpaltis.lt" teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.5. Pardavėjas, turi teisę susidarius svarbioms aplinkybėms, laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, atlikti bet kokius techninius ar programinius patobulinimus apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
4.6.  Pardavėjas iš anksto nepranešęs Pirkėjui turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį (anuliuoti užsakymą), jei Pirkėjas nesilaiko prekių apmokėjimo tvarkos bei kitų šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų.
4.7. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi "Lietpaltis.lt" teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.
4.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

5. PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA, TERMINAI
5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Internetine parduotuve "Lietpaltis.lt".
5.3. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys išsiunčiamas tik gavus apmokėjimą už prekes (jeigu apmokėjimas įvykdytas iki 12 val. d.d., išsiunčiamas tą pačią darbo dieną, jeigu apmokėjimas įvykdytas po 12 val. d.d., išsiunčiamas kitą darbo dieną.
5.5. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.
5.6. Užsakius grynais pinigais kurjerio pristatymo metu, siuntinys išsiunčiamas po užsakymo įvykdymo.

6. PREKIŲ PRISTATYMAS
6.1. Pristatymo būdai pateikti internetinės svetainės www.lietpaltis.lt skiltyje "Pristatymas".
6.2. Pirkėjas įsipareigoja teisingai nurodyti savo duomenis (tikslų pristatymo adresą, įskaitant pašto kodą kai pirkėjas pasirenka pristatymą Lietuvos paštu, kurjeriu) bei pateikti veikiantį kontaktinio telefono numerį.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Išskyrus tuos atvejus, kai užsako Prekes kitam asmeniui dovanų. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.4. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos, tik gavus apmokėjimą už prekes (jeigu apmokejimas įvykdytas iki 12 val. d.d., išsiunčiamas tą pačią darbo dieną, jeigu apmokėjimas įvykdytas po 12 val. d.d., išsiunčiamas kitą darbo dieną).
6.5. Užsakius grynais pinigais kurjerio pristatymo metu, siuntinys išsiunčiamas po užsakymo įvykdymo.
6.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
6.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.8. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.9. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas.
6.10.Kartu su siunta Pirkėjas gauna PVM sąskaitą-faktūrą už įsigytas Prekes, kurios kopiją privaloma pateikti norint grąžinti Prekes.

7. PREKIŲ KOKYBĖ
7.1. Visi internetinėje parduotuvėje "Lietpaltis.lt" parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.
7.2. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

8. RINKODARA IR INFORMACIJA
8.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje "Lietpaltis.lt" gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
8.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
8.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
8.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4. ir 2.5. punkte nurodytomis sąlygomis.

9. GRĄŽINIMAS
9.1. Prekių grąžinimo tvarka, pateikta internetinės svetainės www.lietpaltis.lt skiltyje "Grąžinimas".

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo veiklos vykdymo vietą.